Kto sme ?

 

Firmu JANSA založil majiteľ Ján Skovajsa v roku 1994 v Trstenej. Názov firmy je zložený z mena majiteľa JAN skovajSA. Majiteľ a zakladateľ firmy je absolventom Stojníckej fakulty Žilinskej univerzity a mal do roku 1994 dlhoročné skusenosti s kotevnou technikou pri výstavbe zavesených mostov z predpätého betónu.

 

Od začiatku svojho vzniku sa firma zaoberá vývojom a výrobou plastových tanierových príchytiek na upevnenie kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS).

 

Naším hlavným cieľom bolo vyvinúť príchytky vhodné do všetkých podkladov s najvyššími možnými únosnosťami.

 

Zriadili sme vlastnú lisovňu so vstrekovacími lismi a nástrojáreň pre potreby vývoja a výroby potrebných foriem k výrobe tanierových príchytok.